Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 338

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 341

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_head.php on line 213
Přihláška Morava a Slezsko

Přihláška na svod či bonitaci KCHČSV - Morava a Slezsko

Podrobné údaje o konkrétní bonitaci najdete v kalendáři akcí, bankovní spojení a výši poplatků zde, a prosíme nezapomeňte si přečíst bonitační řád.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi, musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Majitel psa/feny souhlasí s využitím a archivací veškerých údajů vyplněných v přihlášce na svod a bonitaci pro potřeby Klubu chovatelů ČSV, pro úkony nezbytné k zabezpečení a rozvoji chovu ČSV, s pořízením fotodokumentace a videozáznamu a se zveřejněním údajů o bonitovaných jedincích a jejich fotografií.
Datum podle kalendáře akcí
Místo podle kalendáře akcí
Jméno psa včetně názvu chovatelské stanice
Číslo zápisu psa v plemenné knize (dle PP)
Je-li znám. Např. DKK A(0/0), není-li znám použij znak pro mínus.
Je-li znám. Např. DLK 0-0, není-li znám použij znak pro mínus.
Jméno otce včetně názvu chovatelské stanice
DKK(HD) otce - vyplňte podle rodokmenu, není-li znám použij znak pro mínus.
DLK(ED) otce - vyplňte podle rodokmenu, není-li znám použij znak pro mínus.
DKK(HD) matky - vyplňte podle rodokmenu, není-li znám použij znak pro mínus.
DLK(ED) matky - vyplňte podle rodokmenu, není-li znám použij znak pro mínus.
Jméno chovatele (tzn. od koho jste psa koupili, majitele chovatelské stanice)
Tedy Vaše jméno
Adresa majitele uvedeného v PP
Číslo průkazky vyplňte pouze pokud jste členem klubu
 

Z galerie