Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 338

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_core.php on line 341

Notice: Undefined property: YjsgCheckBrowser::$Name in /mnt/web-data2/cswolfdog_cz/public_html/www/templates/youfauna/yjsgcore/yjsg_head.php on line 213
KCHČSV - Chci mít štěňata - postup

Žádost o krycí list a vystavení průkazu původu štěňat

Kategorie: Chov Aktualizováno 16. 1. 2021 0:44 Zveřejněno 25. srpen 2016
Napsal Daniela Čílová edit. by Kamila a Admin Zobrazeno: 9922

Žádost o krycí list neboli Přihlášku k zápisu štěňat vyplňuje chovatel pomocí           online formuláře.

Pokud tento není funkční, až poté chovatel zasílá žádost poradci chovu dle regionu, do kterého patří. Pro Čechy přijímá písemné žádosti formou emailu Lenka Dragonari a pro Moravu Jiří Drábek. Žádost o Krycí list musí obsahovat: název chovatelské stanice, na kterou bude vrh odchován, jméno feny, datum narození, bonitační kód, zápisní číslo, třídu chovnosti, DKK, DLK, DM, DW, jméno a adresu chovatele, číslo členské průkazky, pokud je chovatel členem klubu, a informaci o zaplacení členských příspěvků pro daný rok. Chovatel může uvést i své návrhy psů, pokud nějaké má. Prvních 5 vrhů je chovatel povinen odchovat v řízeném chovu, poté se může rozhodnout, zda bude chovat podle pravidel chovu řízeného nebo kontrolovaného.

     O krycí list chovatel žádá v dostatečném předstihu (alespoň 6 týdnů před očekávaným háráním feny). Urgentní žádosti, stejně tak jako žádosti nečlenů klubu, jsou zpoplatněny na účet KCHČSV, viz ceník poplatků. Členem klubu je pouze ten, kdo má pro daný rok zaplacené členské příspěvky. Chovatelé, kteří nejsou členy klubu, musí před vydáním krycího listu kromě zaplacení poplatku také podepsat smlouvu s klubem o poskytnutí chovatelského servisu.

     Krycí list je platný jen pro jedno konkrétní hárání feny, na které byl vystaven, nejdéle však 6 měsíců od data vydání. Po uplynutí této lhůty musí chovatel žádat o jeho prodloužení nebo o nový KL.

     Před prvním krytím musí být pes i fena zařazení mezi chovné jedince. V originálu bonitační karty a v PP musí poradce chovu KCHČSV zapsat chovný/á. Poté musí být provedena ještě před prvním krytím přeregistrace na smluvní plemenné knize ČKS.

    Pokud má váš pes/fena z bonitace "odloženou chovnost", musíte potřebné dokumenty (originál rodokmenu, originál bonitační karty a všechny chybějící dokumenty) zaslat předsedkyni CHK Lucii Novovoveské, aby chovnost potvrdila.

    K přeregistraci psa/feny na plemenné knize ČKS zašlete žádost o přeregistraci (formou doporučeného dopisu), originál rodokmenu a originál bonitační karty ve kterých je uvedeno CHOVNÝ, originály vyhodnocení DKK a DLK, kopii výsledků genetických testů DM, DW a DNA profil na adresu: Český kynologický svaz, plemenná kniha, U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7. Žádost stačí napsat ručně a podepsat. Po přeregistraci obdržíte na dobírku všechny dokumenty zpět spolu s knihou krytí/odchovů.

     Nakrytí feny nahlásí chovatel do 15 dnů e-mailem hlavnímu poradci chovu. Nebude-li fena nakryta, nahlásí to chovatel e-mailem do 15 dnů od ukončení hárání hlavnímu poradci chovu, případně po skončení platnosti KL nahlásí, že fena nehárala. Nezabřezne-li fena, nahlásí to chovatel e-mailem do 15 dnů po předpokládaném datu porodu hlavnímu poradci chovu.

Bezprostředně po porodu feny, nejpozději do 7 dnů nahlásí vrh, v oznámení uvede:
 jméno chovatele a adresu chovatele,
 jména rodičů štěňat
 počet a pohlaví štěňat
 mrtvě narozená, uhynulá a netypická štěňata
 datum krytí a vrhu
 průběh porodu.

     Do 14ti dnů po porodu feny chovatel podá na Plemennou knihu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) Hlášení vrhu a ta mu obratem zašle Zápisová čísla štěňat. Tento dokument chovatel uschová a pošle později společně se všemi dalšími dokumenty paní Lucii Novoveské, která zprostředkovává komunikaci s Plemennou knihou a vystavení PP štěňat.

     Čipování štěňat se provádí ve věku 4 - 6 týdnů. Čipování zajistí chovatel u veterinárního lékaře, který má k tomuto úkonu oprávnění. Provádějící veterinární lékař potvrdí čipování na formuláři, kde je uveden jmenný seznam štěňat s přiřazením čísel čipů. Tento formulář musí být přiložen k přihlášce k zápisu štěňat.

     Chovatelé, kteří odchovávají svůj první vrh, jsou povinni vyžádat si od Chovatelské komise kontrolu vrhu. Kontrola kompletního vrhu se provádí po čipování štěňat před odběrem prvního štěněte.

Dokumenty potřebné k vystavení Průkazu původu štěňat (PP) chovatel zašle doporučeně předsedkyni Chovatelské komise KCHČSV Lucii Novoveské nejpozději do 60 dnů od narození štěňat.

1.) Krycí list neboli Přihlášku k zápisu štěňat (zasílá poradce chovu na žádost chovatele o krycí list, viz výše) chovatel vyplní ve dvou kopiích.
2.) Zápisová čísla štěňat (zasílá Plemenná kniha na žádost chovatele, viz. Hlášení vrhu)
3.) Jmenný seznam štěňat s přiřazením čísel čipů je ke stažení zde (vyplní chovatel společně s veterinářem při čipování)
4.) Žádost o vystavení exportního průkazu původu (v případě prodeje štěněte do zahraničí) vyplní chovatel pro každé štěně dle pokynů uvedených zde.
5.) Pokud chovatel použije ke krytí zahraničního plemeníka, který nemá v ČR dosud žádný vrh, zašle společně s dokumenty i kopii jeho PP včetně dokladu o chovnosti, případně všechny další dokumenty (zdravotní vyšetření, tituly, zkoušky atd.), které chce mít v PP štěňat zaneseny.
6.) Stejně tak veškerá zdravotní vyšetření týkající se feny, potvrzení o zkouškách, výstavní tituly atd. (které zatím nemá Plemenná kniha od chovatele k dispozici) zašle chovatel doporučeně společně se všemi dokumenty na adresu paní Novoveské.
7.) V případě, že chovatel není majitelem feny nebo je pouze spolumajitelem, posílá se všemi dokumenty rovněž Smlouvu o pronájmu feny.
8.) U fen starších osmi let je třeba zaslat Potvrzení veterinárního lékaře o způsobilosti feny ke krytí a následnému odchovu vrhu. Veterinární potvrzení o zdravotním stavu feny NESMÍ být v den krytí starší 30ti dnů. Bez tohoto dokumentu plemenná kniha průkazy štěňatům nevydá!

     Všechny dokumenty potřebné k vydání PP štěňat chovatel posílá nejpozději do 60dnů od narození štěňat paní Lucii Novoveské, a to i v případě, že všechna štěňata nemají své majitele! Lucie Novoveská vše zkontroluje, potvrdí a zašle na Plemennou knihu nejpozději do 3 měsíců věku štěňat. Tento termín je mezi Klubem a Plemennou knihou smluvně daný, proto apeluji na všechny chovatele, aby výše uvedené termíny dodržovali a nekomplikovali situaci sobě, nám a Plemenné knize ČKS.

Každý chovatel je povinen znát a dodržovat Zápisní a chovatelský řád našeho klubu.

Ing. Daniela Čílová

Z galerie